De Rijpel Campus
Eindrapport werkgroep BC De Rijpel
Burgercooperatie De Rijpel – Het Kompas