1

31 oktober 2023 – Dag van de Verlichting

Het is tijd voor contemplatie, maar vooral ook verandering! Het belangrijkste mantra uit mijn boek De Derde Verlichting luidt: ALLES IS EEN KEUZE! En zo is het maar net! Gebruik de Dag van de Verlichting om al je vragen en sores ‘ns op te schrijven en te bekijken hoe jij je leven vanaf nu zou willen invullen. Niet beperken tot wat is, maar tot wat zou kunnen. Maak je zelf lichter, denk vrij, los van alle banden die je nu misschien hebt. Gebruik zo nodig triggers uit je omgeving of uit mijn boek of de artikelen en essays op de Vinisva website om een aanzet te maken tot eigen ideevorming.

Verlicht jezelf, al is het maar eens per jaar …

Binnenkort is het weer Dag van de Verlichting. Een niet officieel, maar door mijzelf uitgeroepen moment om stil te staan bij de principes van de Verlichting in het algemeen, maar ook om je opties op een rij te zetten. Voor jezelf, voor je buurt of wijk, voor je gezin en familie, voor je onderneming of collega’s, voor je club, voor alles wat ons bezighoudt. Maar ook voor het land waarin we wonen.

Hoogstwaarschijnlijk gaat het niet gebeuren, maar met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur (november) ligt er een enorme kans om in te grijpen in de politiek. De cumulatie van negatieve effecten van verkeerde en uitgestelde besluiten sinds de neoliberale revolutie openbaren zich meer en meer. We zijn op zijn minst ongerust en worden in toenemende mate boos. Waarom? Omdat Niemand Regeert! Oeverloos wordt er gepraat. Wetten en regeltjes worden opgesteld om vervolgens ook maar niet enigszins te worden gehandhaafd. Fout geweest? Blijf zitten waar je zit. Politieke partijen praten ons in de campagnes naar de mond en gaan straks weer over tot de orde van de dag. De Haagse wandelgangen en achterkamers zullen niet veranderen. De grote partijen zijn niet groot genoeg om door te pakken. Kleine partijen blijven tandeloos en zichzelf kietelen in de marge. Het kan bijna niet missen, het wordt weer gedogen en polderen en weer meer van hetzelfde.

We zijn blijkbaar niet in staat om afwijkende, maar zeer interessante alternatieven op een rationele manier te behandelen. Een basisinkomen wordt weggehoond door mensen zonder visie en idee wat OBi eigenlijk inhoudt. Ten aanzien van het milieu is uitstel regel, terwijl het gisteren al geregeld had moeten zijn. De lobby van vervuilende en fossiele bedrijven is effectiever dan de hele Staten Generaal bij elkaar. Boeren zijn door hun eigen partijen genaaid in de afgelopen decennia, maar zullen wel degelijk moeten inkrimpen. Nederland is gewoon te klein om de wereld van vlees te voorzien. De neoliberale kaalslag in zorg, onderwijs en cultuur zorg in de komende jaren voor nog veel meer tekorten en groeiende kostenstijgingen. Enzovoorts. En dan hebben we het nog maar alleen over Nederland. Is het gek dat mensen depressief worden en hoop en moed verliezen?