Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

n = n + 1 ...

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

Aanvulling oktober 2018: Word ook Wakker Mens!

  Download
en lees een proefexemplaar van 
De Derde Verlichting

Café De Verbeelding - Afl. 12 - Industrie 4.0

Café de Verbeelding - Aflevering 12 - 13 oktober 2016 - Hans Geurts

Er wordt straks nog wel degelijk werk verzet, alleen gebeurt dit niet door mensen, maar door robots.  U wist het misschien nog niet, maar u zit er al in: de 4e industriële revolutie, ofwel Industrie 4.0.

De term Industrie 4.0 is sterk verbonden met het IoT ofwel Internet of Things. Onderdelen van allerlei uiteenlopende apparaten zijn daarin met elkaar verbonden.

In de komende decennia verdwijnt twee-derde van de huidige banen. Wereldwijd! Voor Nederland betekent dit bijvoorbeeld een verlies van tussen de 3 en 5 miljoen menselijke arbeidsplaatsen.

De toenemende robotisering vereist een andere inrichting van de maatschappij. Arbeid wordt schaars en zou ook niet meer centraal moeten staan in een mensenleven. Arbeid adelt niet meer en het nieuwe adagium wordt ‘Werken is voor de dommen’!

Een nieuwe wereld, met een totaal nieuwe rolverdeling, vraagt om een nieuwe infrastructuur. Het basisinkomen zal daarbij een deel van het fundament moeten vormen. Zowel de politiek als de maatschappij in zijn geheel zal een flinke draai in het denken moeten maken. Grof gezegd van ‘Arbeid adelt’ naar ‘Werken is voor de dommen’. De allergrootste opgave zal zijn om de begrippen werk en arbeid los te koppelen van inkomen en leven.

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Café De Verbeelding - Afl. 12 - Industrie 4.0 - PPT

Café de Verbeelding - Aflevering 12 - 13 oktober 2016 - Hans Geurts

PDF van de PowerPoint presentatie, behorende bij de presentatie over Industrie 4.0.

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Café De Verbeelding - Afl. 11 - Geen verbeelding

Zomergast en 'lachende scheerkwast' Mark Rutte is het Dreh und Angelpunkt in deze verhandeling over (het volslagen gebrek aan) fantasie en verbeelding.

Mark Rutte omschrijft al zijn mooie momenten in platitudes die werkelijk niks te maken hebben met een verruimde geest. Hij dweept met alles wat hij nodig vindt om zijn heilig-liberale doel te bereiken, van Toppers tot Freek de Jonge.

Inhoudelijk debiteert hij rationele anekdoten aan de lopende band en in zijn jeugd en politieke loopbaan heeft hij geleerd deze goed te verpakken. Is nou werkelijk niemand in staat is om die bubbel door te prikken. Welk Paard van Troje kunnen we bij hem naar binnen schuiven? Zoals Achilles zijn hiel had en Siegfried zijn schouder, zo moet Mark Rutte toch ook een zwak trefpunt hebben? Wie laat ‘m keer echt zweten? Ik zoek naar het formaat Ischa Meijer.

Mark Rutte heeft gewoon geen verbeelding en komt uit de familie van Zora de zorgrobot: voorgeprogrammeerde praatjes in een teflon verpakking. Nu alleen nog even de batterijen eruit halen …

En dan nog dit: er moet een einde komen aan het ultrakapitalisme en ruim baan voor het basisinkomen!

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Café De Verbeelding - Afl. 8 - Aan de deur genageld ..

Een PDF-weergave van de presentatie 'Aan de deur genageld ...', zoals deze is verzorgd door Hans Geurts tijdens de 8e aflevering van Café de Verbeelding, op 14 april 2016 in Café Cambrinus te Horst. het betreft de introductie van De Vinisva Doctrine.

Nederland heeft de wereld wel vaker verbaasd en veranderd. Waarom zouden we dan ook niet het voortouw nemen bij de bouw van de toekomst van de wereld? Met onze veelgeroemde VOC mentaliteit gaan we 100 jaar aan de slag … in sync met 500 jaar geleden …

 

We schrijven 31 oktober 1517. Maarten Luther spijkert een document aan de deur van de  kerk van Wittenberg, waarin de wantoestanden in de katholieke Kerk aan de kaak worden gesteld. Het ging daarbij vooral om de handel in aflaten, een concept waardoor men vergiffenis van zonden kon afkopen van de paus.  Het was de start van de reformatie en tekent het ontstaan van het protestantisme. 

 

Dat het document aan de kerkdeur werd genageld wordt sterk betwijfeld, maar  feit is dat eind 2017  de publicatie van Luthers 95 stellingen  precies  500 jaar  oud is. Een mooie aanleiding  voor  een moderne update …

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Café De Verbeelding - Afl. 7 - Een middagje actuele verbeelding

Een PDF-weergave van de presentatie 'Een middagje actuele verbeelding', zoals deze is verzorgd door Hans Geurts tijdens de 7e aflevering van Café de Verbeelding, op 10 maart 2016 in Café Cambrinus te Horst.

Voor mij waren er een paar redenen om vanmiddag een kort betoog op te stellen:

  • Het einde van een nare droom (over de EU)
  • Duitsland, pas op je tellen (over Frauke Petry)
  • Vluchtelingendingen (er is meer)
  • De nakende dood van het neoliberalisme
  • De presidentsverkiezingen in de VS

P.S.: Het geven van mijn mening als gezond-verstand-burger was voor mij niet genoeg. Ook als songwriter heb ik me geroerd. Onder mijn artiestennaam Gashunters wordt zeer binnenkort een virtuele single uitgebracht. De meest toepasselijke naam die ik kon bedenken was ‘The Donkey and the Elephant’ en de songs heten ‘Rise of the machine’ en ‘The final red scare’. Ook deze titels spreken voor zich,denk ik zo.

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Café De Verbeelding - Afl. 3 - Evolutie: vrijheid en grenzen (addendum)

BIJLAGE - o.a. met een verklarende woordenlijst - van de PDF-weergave van de presentatie 'De Volmaakte Mens - DEEL I - Evolutie: vrijheid en grenzen', zoals deze is verzorgd door Hans Geurts tijdens de 3e aflevering van Café de Verbeelding, op 12 november 2015 in Café Cambrinus te Horst.

De wereld staat niet stil. De evolutie, voortschrijdend inzicht en wetenschap net zo min. Ons DNA en onze hersenen bepalen onze toekomst. Waar stamcelonderzoek, optogenetica, Deep Brain Stimulation en epigenetica redelijk bon ton zijn, zijn zaken als eugenetica en genetische manipulatie een taboe voor velen. Desalniettemin kan het geen kwaad bij tijd en wijle ook de meer onverlichte paden te verkennen in het belang van de evolutie van de mensheid. Zoals vanavond …

De vraag of we het aan onszelf verplicht zijn om de mensheid te verbeteren heeft bij deze wellicht een vaste plek veroverd in uw brein.

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Café De Verbeelding - Afl. 3 - Evolutie: vrijheid en grenzen

Een PDF-weergave van de presentatie 'De Volmaakte Mens - DEEL I - Evolutie: vrijheid en grenzen', zoals deze is verzorgd door Hans Geurts tijdens de 3e aflevering van Café de Verbeelding, op 12 november 2015 in Café Cambrinus te Horst.

De wereld staat niet stil. De evolutie, voortschrijdend inzicht en wetenschap net zo min. Ons DNA en onze hersenen bepalen onze toekomst. Waar stamcelonderzoek, optogenetica, Deep Brain Stimulation en epigenetica redelijk bon ton zijn, zijn zaken als eugenetica en genetische manipulatie een taboe voor velen. Desalniettemin kan het geen kwaad bij tijd en wijle ook de meer onverlichte paden te verkennen in het belang van de evolutie van de mensheid. Zoals vanavond …

De vraag of we het aan onszelf verplicht zijn om de mensheid te verbeteren heeft bij deze wellicht een vaste plek veroverd in uw brein.

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Café De Verbeelding - Afl. 2 - Een nieuwe kijk op de geschiedenis in 10 reuzenstappen

Document van de presentatie 'Een nieuwe kijk op de geschiedenis in 10 reuzenstappen', zoals deze is verzorgd door Martijn Hover tijdens de 2e aflevering van Café de Verbeelding, op 8 oktober 2015 in Café Cambrinus te Horst..

In dit betoog wil ik, in tien reuzenstappen, een nieuwe indeling van de geschiedenis introduceren. Houd u vast!

Martijn Hover

Historici zullen zeggen dat de uitvinding van het schrift zo'n radicale ommekeer teweegbracht in ons vermogen om kennis te behouden dat de cesuur prehistorie-historie gerechtvaardigd is. En ze hebben daarin niet volstrekt ongelijk. Maar toch wil ik de uitvinding van het schrift slechts als één stap zien op weg naar wat ik het "rationele tijdperk" zou willen noemen. Ik wil namelijk betogen dat de ontwikkeling van de rationele, wetenschappelijke methode als middel om de werkelijkheid te analyseren en te begrijpen een grotere cesuur in de geschiedenis vertegenwoordigt dan de uitvinding van het schrift.

De uitvinding van het schrift bracht immers geen grote maatschappelijke omwenteling teweeg. Het werd uitgevonden om heersers te helpen bij het boekhouden, en dat is altijd een van haar belangrijkste functies gebleven. Toen het schrift werd uitgevonden, rond 5000 jaar geleden, werd de gewone mens geregeerd door priesters en vorsten. Dat was bij de aanvang van het "rationele tijdperk" nog steeds het geval.

Sindsdien zijn onze samenlevingen echter onherkenbaar veranderd en dat hebben we maar aan één ding te danken: de wetenschappelijke methode. Ik zou dit tijdperk, waarin de wetenschap de rol van religie als verklarende filosofie heeft overgenomen, het "Rationele Tijdperk" willen noemen.

Ik stel voor dat nieuwe tijdvak, om volstrekt subjectieve, maar verdedigbare redenen, te laten beginnen in het jaar 1581. De hele periode daarvoor zou ik het "Pre-rationele Tijdperk" willen noemen.

We leven nu dus in het jaar 434 van het Rationele Tijdperk: 434 R.T.

Dat brengt mij op de reden waarom ik voor het jaartal 1581 gekozen heb. Die is simpel: ik beschouw Galileo Galilei als de eerste moderne wetenschapper en in 1581 deed die zijn allereerste wetenschappelijke experiment.

Café De Verbeelding - Afl. 1 - Vinisva

Een handout van de presentatie 'Vinisva', zoals deze is verzorgd door Hans Geurts tijdens de 1e aflevering van Café de Verbeelding, op 10 september 2015 in Café Cambrinus te Horst.

Mijn verbeelding bestaat uit uiteenlopende ideeën voor De Nieuwe Verlichting en die breng ik onder in een fictieve formule: Vin = Va! De V staat voor ‘Verbeelding’, i voor ‘individueel’, n is de factor en de a staat voor ‘allemaal’. Spreek de formule voor het gemak uit als ‘vin is va’.

De betekenis is vrij simpel: de Verbeelding van ons allemaal is gelijk aan het product van zoveel mogelijk individuele Verbeeldingen. Bij een kritische massa maakt dit een nieuw tijdperk mogelijk: Aurora!

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×