Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

n = n + 1 ...

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

Aanvulling oktober 2018: Word ook Wakker Mens!

  Download
en lees een proefexemplaar van 
De Derde Verlichting

Dossier Onvoorwaardelijk Basisinkomen - Het Zakelijk Perspectief

Dossier Onvoorwaardelijk Basisinkomen - Het Zakelijk Perspectief

Een verkenning van de (on)mogelijkheden van invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen vanuit blik- en werkveld van de ondernemer

Uit het voorwoord:

In de voorlopig bijna oneindige verkenning van het onvoorwaardelijk basisinkomen wil ik me hier eens buigen over het perspectief  van de ondernemer. Van linker en rechter zijde in de politiek wordt het basisinkomen als alternatief sociaaleconomisch systeem veel te makkelijk weggewuifd. De eerste vragen die immer worden gesteld gaan over zoiets als ‘concrete voorstellen voor financiering’. Alsof dit normaal is. Over het neoliberale, ultrakapitalistische systeem van nu is toch ook niet gedebatteerd en gestemd?
 

Maar goed, ik denk dat de oplossing uiteindelijk noch van de politiek noch van de burgerij (al dan niet met hooivorken gewapend) gaat komen. Althans, behoudens een katalyserende werking voorspel ik dat het bedrijfsleven een cruciale rol gaat spelen in de overgang naar een economisch systeem met het basisinkomen als figuurlijk én letterlijk fundament onder de samenleving. Zoals er in De Derde Verlichting[1] continu wordt gehamerd op de paradigma shift rond arbeid en inkomen die er de komende 10 tot 20 jaren moet plaatsvinden zal ook de gemiddelde (en niet wereldvreemde) ondernemer zich realiseren dat er grote veranderingen aan staan te komen en dat hij/zij zich moet wapenen voor de toekomst.


Het is tijd om de discussie rond het basisinkomen eens te verplaatsen. Met betrekking tot haalbaarheid en betaalbaarheid wil ik toch eens kijken of en hoe het bedrijfsleven hier een prominente en misschien zelfs voortrekkersrol kan spelen.


Als rechtgeaard socialist én liberaal tracht ik een compromis te vinden tussen de volledige vrijheid die nou eenmaal niet iedereen is gegeven en betutteling door de staat. Ik wil het beste voor ‘het volk’ én de ‘vrije jongen’. Dat het elkaar niet hoeft te bijten probeer ik vast te stellen in mijn verkenning ten aanzien van het onvoorwaardelijk basisinkomen. Het idee is niet links of rechts en zowel socialistisch als liberaal. Wie dit niet gelooft moet zich maar ’s verdiepen in de historie. Of beter: De Derde Verlichting lezen.


Hans Geurts
28 november 2018

 

[1] Download en lees een proefexemplaar van mijn onderhanden boek.

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Het Basisinkomen - Betaalbaar!

  

"Het Basisinkomen - Betaalbaar" is een vereenvoudigde weergave van de meest waarschijnlijke variant in het uitgebreide Excel rekenmodel dat hoort bij de Vinisva Doctrine. Het pretendeert niet compleet en alles dekkend te zijn en is voorlopig vooral bedoeld als praatstuk Er wordt gebruik gemaakt van eigen cijfers en van derden. Alle kritiek en input is welkom!

 

Documentdatum: 29-03-2016

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Basisinkomen - feiten en cijfers, fictie en werkelijkheid - Verkenning

Mijn hele leven maak ik me al druk over ‘ontwikkelingen in de wereld’. Zo vond ik het nu tijd worden wat zaken op een rij te krijgen over de (on)mogelijkheden van invoering van het basisinkomen. De urgentie tot draconische maatregelen neemt toe en de buzz wordt immer luider. Ik wil wel eens weten wat de stand van zaken is.

Documentversie: V 1.0 / Juni 2015 

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Basisinkomen - feiten en cijfers, fictie en werkelijkheid - Bijlagen

Het document Het Basisinkomen - feiten en cijfers, fictie en werkelijkheid - Bijlagen bevat naast een verklarende woordenlijst het verzamelde bronmateriaal, dat veelal integraal is overgenomen.

Documentversie: V 1.0 / Juni 2015 

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Het Basisinkomen - Data (rekenmodellen)

  

De PDF "De Vinisva Doctrine - Data" is een weergave van het Excel rekenmodel dat Vinisva hanteert om data m.b.t. vooral het onvoorwaardelijk basisinkomen op een rij te zetten. Het document toont bijvoorbeeld diverse varianten om het basisinkomen te financieren.Er wordt gebruik gemaakt van eigen cijfers en van derden. Alle kritiek en input is welkom!  

Documentdatum: 21-11-2016

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×

Basisinkomen - Het discours

Het document Het Basisinkomen - Het discours is een vervolg op de Verkenning en doet een groot aantal voorstellen voor het wat, wie, waar en wanneer in de discussie over het onvoorwaardelijk basisinkomen.

Documentversie: Maart 2016

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×