Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

De Derde Verlichting - proefexemplaar V2

Het boek 'De Derde Verlichting' is onderhanden. Voorlopig is op deze website nog een download beschikbaar van een vroeger proefexemplaar dat op 18-09-2017 werd opgeleverd. Met wat kleine wijzigingen dateert V2.0 van 05-07-2020.

Mijn idealen en denkbeelden gaan voorbij de huidige tijd.  “De Derde Verlichting” is de voorlopige titel van mijn uitgebreide manifest voor een nieuwe, betere wereld. Centraal daarin staat een universeel basisinkomen, maar dat zeker niet alleen! Probleem met begrip ‘basisinkomen’ is namelijk dat het geïsoleerd wordt gehanteerd. Mijn boek plaatst ontwikkelingen in een holistisch perspectief en behandelt zowel algemene zaken, zoals o.a. (trans)humanisme, technologie, scheiding van kerk en staat, ruralisatie en coöperatievorming, maar zoomt regelmatig ook in op details, zoals nieuwe belastingen (BOW, resultaatbelasting, ontwikkelingsbelasting), hervorming van de Grondwet en Staten Generaal en de oprichting van een nationale depositobank en een nieuwe Europese OBi-unie. Het is slechts een greep … Mijn boek staat vol met probleemduidingen omtrent het neoliberale universum waarin we nu leven, maar het biedt tevens ook vele oplossingen! Wellicht aanmatigend, maar IMHO toch ook niet onterecht, zie en presenteer ik “De Derde Verlichting’ als een hypermoderne en toekomstbestendige symbiose van ‘Utopia’, ‘Das Kapital’ en de 95 stellingen van Maarten Luther …

Hans Geurts

Uit het Nawoord:

Achteraf zeggen dat je het wel of niet al lang had zien aankomen doet er niet meer toe. Dit boek is een leidraad voor mensen die NU een poging willen wagen de wereld te redden. Alles hangt met alles samen. In principe staat geen enkel onderwerp op zichzelf. Het gaat niet om invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen sec of over afschaffing van marktwerking alleen. De onderlinge afhankelijkheid zal verschillen per onderwerp en zal, samen met de haalbaarheid, nader moeten worden vastgesteld.

 

De Derde Verlichting bevat naast analyse en overzicht ook praktische tools om gezamenlijk toe te werken naar een daadwerkelijke Verlichting. Er zijn genoeg aanknopingspunten voor discussies en directe actie! Voor praktische toepassing is er ook de genummerde versie: De Derde Verlichting – in stappen.

 

Welke religieuze, staatsrechtelijke en politieke keuzes maken we? Is er een einde aan economische groei? Komt er een depositobank? Komt er een uitgebreide belastingherziening met een rechtvaardige verdeling van lasten? Wanneer en hoe voeren we het onvoorwaardelijk basisinkomen in? Wat verwachten we van onze toekomst als mensheid? Wat doet de technologische vooruitgang met ons? Hoe organiseren we ons, van lokaal tot wereldwijd? Wie moet de baas zijn over onze infrastructuur? Koesteren we onze biotoop met de meeste zorg? Door dit soort vragen te stellen, antwoorden proberen te formuleren en erover te discussiëren met anderen kunt u ook flink bijdragen aan een voorspoedige Derde Verlichting. Vele offers moeten worden gebracht en voor sommigen zal verandering gepaard gaan met pijn. Ook een zekerheid is dat we het gezamenlijk zullen moeten doen. Alle verbeelding van alle mensen bundelen, dát is de core gedachte achter Vinisva. Ga ik het zelf nog meemaken? Ik ben bang van niet, maar een begin moet worden gemaakt. Het is een generatie-overkoepelende activiteit, gebouwd op het idee van holisme en centennial denken. ‘Alles hangt met alles samen’.

 

Freek de Jonge heeft er een gedicht over geschreven[1]: Wees niet bang! Wees niet bevreesd voor verandering, uiteindelijk komt het ten goede aan iedereen. Het loont echt de moeite om te investeren in een haalbare én geruststellende toekomst. Doe uzelf een plezier en ontneem uzelf de onrust van de huidige tijd.

 

[1] Youtube: Freek – Wees niet bang (link)

 

Download: De Derde Verlichting V2

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×