Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

n = n + 1 ...

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

Aanvulling oktober 2018: Word ook Wakker Mens!

  Download
en lees een proefexemplaar van 
De Derde Verlichting

Project Aurora - Het Handboek

Maatschappelijke vernieuwing in de praktijk!

Het document betreft een sociaaleconomische verkenning c.q. een beschrijving van mijn visie op de ontwikkeling van de maatschappij, van om de hoek tot de andere kant van de wereld. Het begon allemaal in 2015, tijdens mijn eerste expedities met betrekking tot het basisinkomen en bijbehorende stappen in maatschappelijke vernieuwing. In mijn onderhanden boek De Derde Verlichting wordt een aantal grote lijnen uitgezet om tot een herindeling van de wereld om ons heen te komen

Als ideoloog probeer ik in dit document enkele zaken met elkaar te verbinden. Het onderhavige handboek, met praktische tools uit de keuken van Project Aurora, is een zeer gerichte methode om maatschappelijke vernieuwing tot stand te brengen. Niet alle Aurora opties zijn voor alle doelen geschikt. Welke er uiteindelijk worden gebruikt, en in welke dosering en organisatie precies, is niet aan mij om te zeggen. Ik doe slechts zo  veel mogelijk voorstellen om ook de keuze ruim te houden. Zie het als een maatschappelijke gereedschapskist, waaruit je de juiste tool kiest voor de job.

Hans Geurts
December 2018

 
Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×