Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

n = n + 1 ...

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

Aanvulling oktober 2018: Word ook Wakker Mens!

  Download
en lees een proefexemplaar van 
De Derde Verlichting

Aurora - De Rijpacker

Wijkboerderij/-tuinderij & kruidentuin

Alle plannen met betrekking tot maatschappelijke vernieuwing moeten goed op elkaar aansluiten. Het lijkt een open deur, maar politiek en bedrijfsleven laten al decennia zien dat het bij lange na niet zo voor de hand liggend is. Organisatorisch wordt de kerstboom van meet af aan en zo goed en kwaad als het gaat op papier opgetuigd.

Als onderdeel van een meteen of in een later stadium op te richten Burgercoöperatie  De Rijpel vormt DE RIJPACKER  een prima speerpunt en is het beste te omschrijven als een uitgebreide wijkboerderij- en tuinderij. De naam komt voort uit een Deurnese term uit het jaar 1453: ‘die rypecker op die gemeyn ecker’. Het woord dient in de Nederlandse taal overigens te worden uitgesproken en afgebroken met een streepje tussen rijp en akker! Het is dus rijp-akker en niet rij-pakker! Voor extra duidelijkheid heb ik gekozen voor ck i.p.v. dubbel k.

Dit document maakt deel uit van een reeks Aurora-documenten over maatschappelijke vernieuwing.

Download

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×