Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

n = n + 1 ...

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

Aanvulling oktober 2018: Word ook Wakker Mens!

  Download
en lees een proefexemplaar van 
De Derde Verlichting

© Copyright Vinisva / Hans Geurts. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, bestanden, etc) die op de website vinisva.nl ter lezing of download wordt aangeboden bij Vinisva i.c. Hans Geurts. Vinisva documentatie is eigendomsrechtelijk beschermd. Op CopyrightHouse zijn gedeponeerde stukken te raadplegen. Deze worden daarmee volgens de Berner Conventie beschermd.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging of overleg met derden, op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Hans Geurts of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Links en verwijzingen naar pagina’s op deze website zijn toegestaan. Het wordt wel op prijs gesteld om hiervan in kennis te worden gesteld.

Informatie op scherm of papier

Informatie mag worden bekeken op een scherm of afgedrukt op papier, mits dit geschiedt voor strikt persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. Indien niet anders met de rechthebbenden is overeengekomen dient de informatie na kennisname zo spoedig en definitief mogelijk te worden vernietigd.

Downloads

Voor informatie, aangeboden middels downloads, gelden dezelfde regels. Bij het downloaden gaat men akkoord met deze voorwaarden.


(c) 2015-2018 Vinisva / Hans Geurts All works registered with Copyright House 

Vinisva documentatie is gedeponeerd en eigendomsrechtelijk beschermd. Citatie is toegestaan, maar zonder voorafgaande toestemming van de schrijver mag inhoud NIET worden gekopieerd of gebruikt.