• Hoe lang is de term 'arbeid' eigenlijk nog geldig?
 • Hoe brengen we de huidige inkomens- en vooral vermogensongelijkheid terug tot normale proporties?
 • Welke religieuze, staatsrechtelijke en politieke keuzes maken we?
 • Is er een einde aan economische groei?
 • Worden banken opgesplitst en komt er een depositobank?
 • Wat doen we met geld, vermogen en aandelen? 
 • Brengt een basisinkomen meer welzijn?
 • Welk rol speelt geluksbeleving in het maatschappelijk leven?
 • Hoe richten we de deeleconomie in?
 • Komt er een belastingherziening met een rechtvaardige verdeling van lasten?
 • Wanneer en hoe voeren we het onvoorwaardelijk basisinkomen in?
 • Wat verwachten we van onze toekomst als mensheid?
 • Wat doet de technologische vooruitgang met ons?
 • Hoe organiseren we ons, van lokaal tot wereldwijd?
 • Wie moet de baas zijn over onze infrastructuur?
 • Koesteren we onze biotoop met de meeste zorg?
 • Gaan we een OBi-Unie oprichten?
 • et cetera

Door dit soort vragen te stellen, antwoorden proberen te formuleren en erover te discussiëren met anderen kan een ieder flink bijdragen aan een voorspoedige Derde Verlichting. Vele offers moeten worden gebracht en voor sommigen zal verandering gepaard gaan met pijn. Helaas voor hen, fijn voor de meeste anderen ... Een andere zekerheid is dat we het gezamenlijk zullen moeten doen.

Alle verbeelding van alle mensen bundelen, dát is de core gedachte achter Vinisva. Ga ik het zelf nog meemaken? Ik ben bang van niet, maar een begin moet worden gemaakt. Het is een generatie-overkoepelende activiteit, gebouwd op het idee van holisme en centennial denken. ‘Alles hangt met alles samen’.

 

De Derde Verlichting is volgens mij de vlag die de lading goed dekt. Het is vooral een sociaaleconomisch manifest, een pamflet zo u wilt, een bundeling van bestaande en nieuwe ideeën om te komen tot een nieuwe maatschappelijke orde. Op humanistische grondslag en respect voor eerdere vormen van Verlichting. Naast het hoofdwerk is er de Derde Verlichting - in stappen, een praktische en genummerde handleiding voor noodzakelijke hervormingen. Kortom: De Derde Verlichting is het ultieme voer voor denkers, praters én doeners en leent zich daarnaast uitstekend voor politieke ideevorming!

Hans Geurts
April 2016


Wijziging per 05-07-2020

Helaas nog immer niet toegekomen aan een definitieve versie van De Derde Verlichting. Er is wel een kleine update beschikbaar. Download HIER.

Wijziging per 18-09-2017

Er is een compleet en uitgebreid proefexemplaar beschikbaar van De Derde Verlichting.

Wijziging per 14-08-2017

Zowel het manifest zelf, De Derde Verlichting, als de De Derde Verlichting - in stappen (de puntsgewijze samenvatting) zijn in een vergevorderd stadium terechtgekomen. Momenteel worden de laatste nuances aangebracht en is een zoektocht naar de meest geschikte weg naar publicatie gaande.

Wijziging per 05-11-2016

Er steekt heel wat tijd en energie in het verzamelen van informatie en het bouwen aan documentatie. Copyright is sowieso van kracht op alle informatie op deze website (zie disclaimer), maar daarenboven wil ik toch wel graag weten of en door wie mijn breinkronkels ter kennis worden genomen. Downloads zijn voortaan gesplitst in beperkte, vrij beschikbare documenten en uitgebreide versies voor geregistreerde gebruikers, of via een verzoek per mail. Doe mee of neem contact op bij interesse.


Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen als GezondVerstandBurger (@vinisva). Tevens muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.