1

Essay – Het nieuwe paradigma: leven zonder arbeid

Arbeid is een fossiel begrip! Dat statement maak ik ook in mijn boek De Derde Verlichting. Alleen heb ik daarin het onderwerp van de meest relevante paradigmaverschuiving naar eigen inzicht misschien niet voldoende uitgelegd, laat staan uitgediept. Dan doe ik dat maar bij deze.

De relatie werk > inkomen > leven zit rotsvast in de hersenen van de moderne mens. Mensen worden zelfs boos als je het begrip arbeid ter discussie stelt. We houden elkaar in een flinke houdgreep. Om daar aan te ontkomen doe ik graag het voorstel om een aloud paradigma te herzien:

  • Tot nu: Arbeid > Inkomen > Leven : Je werkt om inkomen te vergaren om van te leven
  • Straks: Inkomen > Leven : Je krijgt van de overheid een basisinkomen om van te leven

Lees er alles over in de essay-download: Essay-27-09-2023-Het-nieuwe-paradigma-leven-zonder-arbeid.pdf
Essay – Mantelzorg en het basisinkomen

In december 2022 schreef ik al eens een artikel over Pensioen en basisinkomen (Essay “Pensioen versus basisinkomen”). In een vergelijkbaar verhaal wil ik het hier hebben over Mantelzorg en basisinkomen. Jazeker, mantelzorg met een hoofdletter!

Enkele quotes uit dit essay:

Tegenstrijdige feiten worden snel alternatieve feiten als je de titels, promo’s, headlines, conclusies en/of samenvattingen van diverse rapporten en onderzoeken leest. Waarschijnlijk ligt het aan verschillen in de onderzoeksgroep (sec vrijwilligers, inclusief zorgpersoneel etc.), maar daar heeft Vox Populi toch geen weet van of boodschap  aan?

Het verbaast me al jaren hoeveel moeite er wordt gedaan om het woord basisinkomen te vermijden. Behalve bij gerichte onderzoeken en onder OBIfielen (onder andere de Vereniging Basisinkomen)  vind je hoegenaamd niks over deze mogelijkheid om mantelzorg eindelijk goed geregeld en gewaardeerd te krijgen.

Hoe lager de kosten voor de burger, hoe lager de kosten voor de overheid! Er kan worden volstaan met een laag OBi als mensen minder nodig hebben.

Of het aantal mantelzorgers nu 1,4 miljoen of 6 miljoen mensen betreft is in mijn visie voor bepaling van een financiële waardering niet relevant, daar namelijk IEDEREEN een vast basisinkomen ontvangt! Of je nu wel of niet, al dan niet professioneel of informeel mantelzorg verleent!  En of je nu miljonair of dakloos bent, het maakt niet uit.

De rekening wordt (eindelijk!) neergelegd bij het bedrijfsleven en vermogenden. Winst wordt niet door CEO’s  en aandeelhouders behaald, maar door een bedrijf als collectief. De mens in een samenleving staat centraal, niet het individu. Een niet groter dan puur noodzakelijke overheid laat niet de oren hangen naar het bedrijfsleven maar zorgt voor haar bevolking.

Denken in ‘kapitaal’ leidt nergens  toe, dat hebben de afgelopen 50 jaar wel bewezen.

Mantelzorgers en AOW-ers, samen zo’n 8 miljoen mensen, krijgen een fatsoenlijke en toekomstbestendige oplossing.

Essay-01-05-2023-Dag-van-de-Waarheid.pdf
Essay – Dag van de Waarheid

Zowel arbeid als basisinkomen hebben hun eigen, jaarlijkse herdenkingsdag op 1 mei. Voor wat betreft het Onvoorwaardelijk en Universeel Basisinkomen (OBi) is dat volkomen terecht. Wie de strekking van mijn visie kent (lees mijn boek De Derde Verlichting) zal begrijpen dat ik daarentegen minder op heb met een Dag van de Arbeid. De vastgeroeste koppeling tussen arbeid en inkomen en de daarmee gepaard gaande arbeidsethos moeten namelijk worden geminimaliseerd zo niet compleet verdwijnen.

1 mei is vooral ook een dag om eens even stil te staan bij enkele belangrijke uitgangspunten van De Derde Verlichting. Actueler en urgenter wordt het voorlopig niet. Zorgen om de toekomst en verbetering van de wereld leven vooral in een besloten kring van ‘OBi-lievers’ en helaas veel te weinig in politiek en media.

Essay-01-05-2023-Dag-van-de-Waarheid.pdf
Essay – Generaties, formatieve en keuzejaren

Evolutie van de mens is natuurlijk al veel langer aan de gang, maar ik kijk vooral even naar de afgelopen 50-100 jaar. Hoe de wereld wordt ervaren en het leven wordt ingevuld is per generatie nogal verschillend (geweest). Zoek op het internet maar eens verder op dat woord. De periode van één generatie wordt vaak vastgepind op zo’n 15 jaar. De ontzettend belangrijke, zogenaamde formatieve jaren liggen tussen het 15e en 25e levensjaar, de periode van puberteit en adolescentie. Dat is de tijd waarin je persoonlijkheid wordt gevormd.

Essay-13-01-2023-Generaties.pdf
Essay – De route naar het Basisinkomen

Na een lange periode van focus op de publicatie van mijn boek De Derde Verlichting (31 okober 2022) hoop ik weer wat tijd vrij te kunnen maken om, net als in 2015-2016, de actualiteit en verschenen publicaties rondom overeenkomende thema’s te becommentariëren. Zo heb ik de nota “Twee tussenstappen naar volledig basisinkomen: een burgerbijslag en een burgerinkomen” gedownload en gelezen. Na een algemene reactie met mijn eigen routeplan volgen enkele specifieke opmerkingen omtrent de nota.

Essay-De-route-naar-het-Basisinkomen.pdf