Belasting op vermogen gaat omhoog
Oudere werklozen kansloos
Check integriteit en lobby’s
Opbouw van de benzineprijs
Eigen bijdrage rokers en drinkers