Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

n = n + 1 ...

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

Aanvulling oktober 2018: Word ook Wakker Mens!

  Download
en lees een proefexemplaar van 
De Derde Verlichting

Aurora - Wakker Mens!

Politieke partij op basis van ‘De Derde Verlichting’

Wakker Mens! is de (voorlopige) naam van een vernieuwende politieke partij.Wakker Mens! is de meest recente uitbreiding in de reeks Aurora-documenten waarin maatschappelijke vernieuwing centraal staat. In principe moet het de politieke tak worden/zijn van alle overige Aurora-activiteiten en is waarschijnlijk noodzakelijk om doelen op lange termijn gerealiseerd te krijgen.

Democratie dient te worden herdefinieerd en bijbehorende systematieken opnieuw ingericht. Verkaveling (NL) of polarisatie (VS) is zo groot geworden dat onwerkbare verhoudingen ontstaan. Pluche plakken en polderen leiden tot jammerlijke convenanten zonder visie en grootse veranderingen. Wakker Mens! biedt zelfs een uitweg voor non-politieke burgers en wil vooral ook een beroep doen op de jongeren. Het is hún toekomst waar we over praten! Het politieke programma (zie PDF) van is niet per se links of rechts en is in principe een verkorte één A4-weerslag van de publicatie De Derde Verlichting – in stappen.

Wakker Mens! bestaat niet! Althans in deze versie, die als verkenning moet worden gezien. Als ideoloog schets ik omgeving en uitgangspunten. Het staat de bestaande politieke partijen uiteraard vrij om één of alle punten van het partijprogramma (één A4) over te nemen! Klein te beginnen, op gemeentelijk niveau, is het de bedoeling om binnen afzienbare tijd nationale en internationale verantwoordelijkheid te kunnen nemen!


In het meest ideale scenario worden zo’n 5 miljoen mensen wakker! In dat geval heeft Wakker Mens! een absolute meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer! Met de helft, dus 2,5 miljoen stemmers, wordt Wakker Mens! de grootste partij van Nederland, met 35 zetels. In de berekeningen wordt rekening gehouden met een kiesdeler van 65.000 stemmen.

P.S.: De naamgeving ligt eigenlijk nogal voor de hand. Laten we ons ook druk maken voor en over mensen.

P.S.: Download evt. ook de Bijlagen.

Word ook Wakker Mens! (registratie)

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×