Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Doe mee!

n = n + 1 ...

Bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld. Lees ook even mijn oproep om mee te doen en meld je aan als medebewoner van het Huis van de GezondVerstandBurger.

Aanvulling oktober 2018: Word ook Wakker Mens!

  Download
en lees een proefexemplaar van 
De Derde Verlichting

Documentatie :: Aurora

Maatschappelijke vernieuwing

Het Project Aurora betreft een sociaaleconomische verkenning c.q. een beschrijving van mijn visie op de ontwikkeling van de maatschappij, van om de hoek tot de andere kant van de wereld.

Het begon allemaal in 2015, tijdens mijn eerste expedities met betrekking tot het basisinkomen en bijbehorende stappen in maatschappelijke vernieuwing. In mijn onderhanden boek De Derde Verlichting wordt een aantal grote lijnen uitgezet om tot een herindeling van de wereld om ons heen te komen.

Terwijl ik bezig was/ben met het boek ontstonden echter allerlei praktische ideeën om het niet te beperken tot problematiek van Nederland, Europa of de wereld, maar ook in de eigen directe omgeving een begin te maken.

Binnen Project Aurora kan op diverse niveaus worden ingezoomd op de m.i. noodzakelijke veranderingen. De structuur van dit concept voor maatschappelijke vernieuwing is weer te geven als een analogie met de welbekende matroesjka poppen. In elke pop zit weer een nieuwe pop. In metaforische zin vormt de grootste pop dan de wereld en de kleinste pop stelt de mens als individu voor.

Project Aurora kan worden gezien als het grote raamwerk, de rode draad, de bindende factor, maar ook als synopsis of samenvatting van de volgende vijf onderdelen. Naast dit globaal overzicht wordt elk deel ook apart en uitgebreid behandeld. Voor een gedetailleerde weergave wordt dan ook verwezen naar desbetreffende documenten.
 

 1. De Derde Verlichting

In mijn nog te verschijnen boek “De Derde Verlichting” staan de grote thema’s ter discussie en worden alternatieven aangedragen voor een nieuwe wereld. Te bouwen vanaf nu, met 2050 en 2100 als relevante mijlpalen. Het gaat over fundamentele veranderingen in de maatschappij, in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Trefwoorden zijn onder andere evolutie, humanisme, robotisering en basisinkomen.

 1. BC De Rijpel

Van wereld en Nederland zoomen we in op de wijk Rijpelberg in Helmond. Middels de vorming van een burgercoöperatie worden zowel structurele als praktische zaken in een compleet nieuwe mal gegoten. Onder de paraplu van worden allerlei activiteiten ondergebracht zoals groenbeheer, wijkboerderij-tuinderij, centrale inkoop, verhuur en uitleen en het wijkcentrum.

 1. Wijkboerderij-tuinderij De Rijpacker

Nog een stapje verder ingezoomd komen we uit bij het concept onder welke naam een wijkboerderij-tuinderij in de meest brede zin van het woord wordt opgetuigd. Van het kweken van o.a. groente, fruit en kruiden tot een keuken en lab voor het fabriceren van bruikbare producten.

 1. Centrum voor Natuureducatie en Duurzaamheid (CND)

Als we de plannen van en doortrekken dan is een multifunctioneel gebouw voor bundeling van de vele activiteiten een logische zet. Buiten de exploitatie van natuurproducten van de eigen grond is educatie omtrent ‘natuur’ en ‘duurzaamheid’ een belangrijk speerpunt, alsmede het aanbieden van trainingen voor iedereen en teambuilding cursussen voor het bedrijfsleven. Of CND het juiste label is voor de beoogde, uiteindelijke multifunctionaliteit zal zich nog wel uitwijzen.

 1. vBuurt

De kleinste schaal van de maatschappij wordt gevormd door de directe omgeving: de eigen buurt en straat. Deels als onderdeel van voornoemde concepten waarbij veelal meer mensen en organisaties zijn betrokken is er ook een deel dat onder een persoonlijke verantwoordelijkheid valt. Je eigen straatje schoon vegen en houden kan je helpen in je evolutionaire streven naar zelfbehoud en overleving, maar het kan ook leiden tot afkeur en isolement door de rest van de maatschappij. Mensen uit één straat of buurt hebben gezamenlijke belangen, maar kunnen ook heel bewust kiezen om een aantal praktische voordelen te bewerkstelligen uit een samenwerking binnen de buurt.

De mens

De kleinste dimensie wordt niet apart behandeld, maar is wel een constante factor in het geheel: de mens als individu en als een deel van een collectief, van samenlevingen op kleine en grote schaal.

In oktober 2018 werden nog enkele loten aan de Aurora-stam toegevoegd:

 1. eTrip

Dit onderdeel geeft een idee van de mogelijkheden tot (ver)huur van elektrisch vervoer. Voor de gemeente Helmond, maar als idee ook algemeen bruikbaar. Het is een gecombineerd alternatief voor zowel OV als persoonlijk vervoer (auto, motor, scooter, brommer, fiets e.d.). Bezit is uit, delen is in! Men huurt vervoer op basis van behoefte. Moet je op en neer naar Arnhem om iets op te halen? Huur een kleine of grote bestelauto. Ga je op bezoek bij Tante Miep in Breda? Huur een kleine auto. Ga je wandelen in de Groote Peel? Huur een fiets of scooter. Moet je boodschappen doen? Huur een Cargobee. Enzovoorts.

 1. Wakker Mens!

WAKKER MENS! is de naam van een vernieuwende politieke partij, met een oorsprong in Helmond en uiteindelijk bestemd om zo nodig nationale en internationale verantwoordelijkheid te nemen. In principe is het de politieke tak van alle overige activiteiten en noodzakelijk om doelen op lange termijn gerealiseerd te krijgen.

Project Aurora is een verzameling van oplossingen in één totaalconcept. Met een brede maatschappelijke basis en alle ruimte voor verdere ontwikkeling in alle richtingen.

Project Aurora

Maatschappelijke vernieuwing in de praktijk!

Het document betreft een sociaaleconomische verkenning c.q. een beschrijving van mijn visie op de ontwikkeling van de maatschappij, van om de hoek tot de andere kant van de wereld. Het begon allemaal in 2015, tijdens mijn eerste expedities met betrekking tot het basisinkomen en bijbehorende stappen in maatschappelijke vernieuwing. In mijn onderhanden boek De Derde Verlichting wordt een aantal grote lijnen uitgezet om tot een herindeling van de wereld om ons heen te komen

Om de hoek

Terwijl ik bezig was/ben met het boek ontstonden echter allerlei praktische ideeën om het niet te beperken tot problematiek van Nederland, Europa of de wereld, maar ook in de eigen directe omgeving een begin te maken. Ik kan me druk maken over metaproblemen, maar ik woon en leef in de Helmondse wijk Rijpelberg, waar ook het nodige aan maatschappelijke vernieuwing zeer welkom zou zijn. Als ‘groene dorp van Helmond’, zoals ‘de Rijpel’ zichzelf ook graag afficheert, mogen we eigenlijk niet klagen over de woonomgeving. De gemeente Helmond had in de jaren ’70 een behoorlijke groene visie toen de wijk werd opgetrokken in wat vroeger een bebost gebied was. Veel groen en paden bleven gespaard en bepalen het huidige beeld van de inmiddels dus 40-jarige wijk.

Zoals in de meeste wijken, dorpen en andere samenlevingsvormen zijn er best een aantal zaken voor verbetering vatbaar of nieuwe initiatieven welkom om onderlinge cohesie en leefbaarheid te vergroten. Uiteraard dragen ook de wijkbewoners verantwoordelijkheid voor de situatie, maar de gemeente kan een belangrijke rol spelen bij het omkeren van allerlei negatieve processen. Gezamenlijk kan worden gewerkt aan een toekomstbestendige wijk Helmond-Rijpelberg. Mijn ideeën willen daaraan bijdragen.

Aurora - MOBI-EL

Elektrisch vervoer (in de gemeente Helmond)

MOBI‑EL is een concept voor vervoer en transport met 100% elektrisch aangedreven middelen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen voor kleine en grote doelen en afstanden een gepast elektrisch vervoermiddel kiezen: fiets, scooter, personenauto, kleine of grote bestelbus.

In het kielzog van De Derde Verlichting wordt bezit door mij ontmoedigd. Om de simpele reden dat het eigenlijk altijd tot ellende leidt. Of het nou gaat om landje pik in de oorlog, de ogen van de buren uitsteken of gigantische vermogensverschillen tussen mensen. Het draagt allemaal niet bij tot een rechtvaardige, gelijkwaardige én daardoor rustiger wereld. Er is in zeer veel gevallen een hele goeie financiële reden om huur boven bezit te verkiezen. Dat gaat ook op voor wonen, maar zeer zeker voor vervoer. Het uiteindelijke verschil wordt uiteraard gemaakt door vooral de intensiteit van het vervoer. Iemand die voor woon/werkverkeer dagelijks een fiets, scooter of auto nodig heeft zal eerder het omslagpunt van huur naar bezit bereiken dan iemand die zo nu en dan transport nodig heeft om zich te verplaatsen. Maar uiteindelijk zou dus bezit duurder moeten zijn dan huren of delen.

MOBI‑EL is vooral bedoeld voor nuchtere mensen, die rekenen op betaalbaar, altijd werkend vervoer op afroep. Mensen die niet per se de oprit willen opsieren met de aanwezigheid van een dure hybride of elektrische auto, maar dat (vele!) geld liever besteden aan het vervoer zelf. Zoals Philips licht levert aan de stad Londen in plaats van lampen, zo levert MOBI‑EL haar deelnemers het ultieme vervoersmiddel voor dat ene praktische doel. En dat kan en mag per keer verschillen! Doelen en middelen zijn maximaal en optimaal aan elkaar te koppelen!

 

NB: het document is in deze beta-versie niet volledig uitgewerkt!

Dit document maakt deel uit van een reeks Aurora-documenten over maatschappelijke vernieuwing.

Aurora - Burgercoöperatie De Rijpel

Maatschappelijke vernieuwing en verantwoordelijkheid

Dit document is onderdeel van project Aurora en is een eerste aanzet tot een plan om de wijk Helmond-Rijpelberg te voorzien van een nieuwe, toekomstbestendige ruggengraat in de vorm van een zogenaamde burgercoöperatie en de ontplooiing en exploitatie van bestaande en nieuwe activiteiten. Ziedaar de geboorte van Burgercoöperatie De Rijpel, afgekort BC De Rijpel.

Doelstellingen

 • Bevorderen van saamhorigheid (burgercohesie) en samenwerking tussen individuen, straten en buurten onderling en enerzijds en politieke en maatschappelijke organisaties anderzijds. Hoewel je ’t waarschijnlijk  wel zou willen zijn zaken helaas meestal juist niet apolitiek. Zo kun je de verantwoordelijkheid voor het losse zand in de maatschappij, de individualisering en daarmee samenhangende  weglopende respect  voor anderen, neerleggen bij neoliberale geesten in het algemeen en een 4-tal politieke partijen in het bijzonder. Het zijn diezelfde partijen die vanaf eind jaren ’80 onze nationale kabinetten hebben gevormd.
 • Bundeling van kennis en ervaring en het kweken van zelfstandige, volwassen burgers. In je eentje sta je meestal zwak, maar met vele krachten gebundeld heb je veel meer kans een potje te breken en daarmee ook individueel succes te boeken. Van stad naar wijk, van wijk naar buurt, van buurt naar adres. De groei van eigen verantwoordelijkheid in de wijk en bij haar burgers neemt de gemeentelijke overheid zorgen uit handen en/of draagt haar beleid uit. Bij vaststelling van bijdragen kan deze uitwisseling van voordelen zwaar meewegen.
 • Streven naar duurzaamheid. De overgang van verbruik naar gebruik dient te worden gestimuleerd. Ook dienen keuzes op een generiek niveau te komen liggen. Je moet geen auto willen, maar geëigend vervoer. Zo levert Philips de stad Londen contractueel licht en geen lampen!
 • Van aanschaf naar delen. Is het nodig dat elk huishouden een eigen cirkelzaag of haakse slijper heeft? Als je Aldi en LIDL mag geloven dan is dat zo, maar ik denk dat het grote lariekoek is, De meeste mensen hebben slechts ad hoc behoefte aan specifiek gereedschap. Rijdt iedereen even economisch met zijn of haar eigen auto? Heb je ergens teveel van, dan is het wellicht te delen met anderen?
 • Kleinschaligheid. Al decennialang is het adagium “groot, groter, grootst”. Zaken moeten worden teruggebracht tot normale proporties, tot te behappen brokken. Productie voor één wijk met 8000 mensen vraagt een andere aanpak dan produceren voor geheel Nederland.
 • Nastreven van een universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen en het verminderen c.q. corrigeren van ongelijkheid in vooral vermogen en in mindere mate inkomen.

Aurora - De Rijpacker

Wijkboerderij/-tuinderij & kruidentuin

Alle plannen met betrekking tot maatschappelijke vernieuwing moeten goed op elkaar aansluiten. Het lijkt een open deur, maar politiek en bedrijfsleven laten al decennia zien dat het bij lange na niet zo voor de hand liggend is. Organisatorisch wordt de kerstboom van meet af aan en zo goed en kwaad als het gaat op papier opgetuigd.

Als onderdeel van een meteen of in een later stadium op te richten Burgercoöperatie  De Rijpel vormt DE RIJPACKER  een prima speerpunt en is het beste te omschrijven als een uitgebreide wijkboerderij- en tuinderij. De naam komt voort uit een Deurnese term uit het jaar 1453: ‘die rypecker op die gemeyn ecker’. Het woord dient in de Nederlandse taal overigens te worden uitgesproken en afgebroken met een streepje tussen rijp en akker! Het is dus rijp-akker en niet rij-pakker! Voor extra duidelijkheid heb ik gekozen voor ck i.p.v. dubbel k.

Dit document maakt deel uit van een reeks Aurora-documenten over maatschappelijke vernieuwing.

Aurora - vBuurt

Maatschappelijke vernieuwing begint om de hoek

Een vBuurt is een virtueel buurtschap of nabuurschap, maar eigenlijk veel belangrijker: een praktische toepassing van ‘de participatiesamenleving’ (aaargh), waarbij in een geografisch begrensde buurt van maximaal zo’n 50 woningen informatie, producten en diensten kunnen worden uitgewisseld. Idealiter is de vBuurt de praktische uitwerking van de activiteiten in een burgercoöperatie  en eigenlijk een flinke uitbreiding op de Buurtpreventie Whatsapp functionaliteit.

Het aanbod kan per buurt variëren. Het  concept staat en valt echter bij kleinschaligheid! Dit is echt nodig om tot een collectieve beleving en maximale betrokkenheid van de bewoners te geraken. Groot schept afstand. Boven de 50 woningen dient in principe weer een nieuw buurtschap te worden gedefinieerd. Uiteraard zijn er grensgevallen. Tevens kunnen vBuurten met elkaar linken, zodat zowel aanbod als community in noodzakelijke of gewenste gevallen voor vast of tijdelijk kan worden uitgebreid.

Dit document maakt deel uit van een reeks Aurora-documenten over maatschappelijke vernieuwing.

Aurora - Wakker Mens!

Politieke partij op basis van ‘De Derde Verlichting’

Wakker Mens! is de (voorlopige) naam van een vernieuwende politieke partij.Wakker Mens! is de meest recente uitbreiding in de reeks Aurora-documenten waarin maatschappelijke vernieuwing centraal staat. In principe moet het de politieke tak worden/zijn van alle overige Aurora-activiteiten en is waarschijnlijk noodzakelijk om doelen op lange termijn gerealiseerd te krijgen.

Democratie dient te worden herdefinieerd en bijbehorende systematieken opnieuw ingericht. Verkaveling (NL) of polarisatie (VS) is zo groot geworden dat onwerkbare verhoudingen ontstaan. Pluche plakken en polderen leiden tot jammerlijke convenanten zonder visie en grootse veranderingen. Wakker Mens! biedt zelfs een uitweg voor non-politieke burgers en wil vooral ook een beroep doen op de jongeren. Het is hún toekomst waar we over praten! Het politieke programma (zie PDF) van is niet per se links of rechts en is in principe een verkorte één A4-weerslag van de publicatie De Derde Verlichting – in stappen.

Wakker Mens! bestaat niet! Althans in deze versie, die als verkenning moet worden gezien. Als ideoloog schets ik omgeving en uitgangspunten. Het staat de bestaande politieke partijen uiteraard vrij om één of alle punten van het partijprogramma (één A4) over te nemen! Klein te beginnen, op gemeentelijk niveau, is het de bedoeling om binnen afzienbare tijd nationale en internationale verantwoordelijkheid te kunnen nemen!


In het meest ideale scenario worden zo’n 5 miljoen mensen wakker! In dat geval heeft Wakker Mens! een absolute meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer! Met de helft, dus 2,5 miljoen stemmers, wordt Wakker Mens! de grootste partij van Nederland, met 35 zetels. In de berekeningen wordt rekening gehouden met een kiesdeler van 65.000 stemmen.

P.S.: De naamgeving ligt eigenlijk nogal voor de hand. Laten we ons ook druk maken voor en over mensen.

P.S.: Download evt. ook de Bijlagen.

Word ook Wakker Mens! (registratie)

Aurora - Wakker Mens! - Bijlagen

Bijlagen, behorende bij het document Aurora - WakkerMens!

O.a. over de oprichting van een politieke partij.

Word ook Wakker Mens!

POLITIEK PAMFLET (DOWNLOAD ALS ÉÉN A4 PDF)

Word ook Wakker Mens!

Na 30 jaar is de drooglegging van het grootste deel van de maatschappij wel duidelijk geworden. De weg van de neoliberalen en ultrakapitalisten (en hun meelopers) loopt volledig dood. Er is een uitweg, maar dat vraagt naast offers ook een andere manier van denken. Zowel sociaal als financieel is elke wijziging mogelijk! Een rechtvaardige verdeling, zowel in onze eigen maatschappij als in de gehele wereld, levert op de lange termijn een rustige en stabiele leefomgeving voor de meeste mensen.

Burgers zijn als puntje bij paaltje komt eigenlijk altijd de klos, het is tijd voor verandering … De maatschappelijke rekening wordt nu bij het bedrijfsleven en de aandeelhouders neergelegd. De koek wordt anders verdeeld, maar ook voor hen blijft er zat over. Daar fouten meteen worden gevoeld zal voorzichtigheid toenemen en wordt verkeerd gedrag automatisch gecorrigeerd …

Laat de volgende stellingen even ‘binnenkomen’:

 1. In het dagelijks leven én in de politiek is het altijd een kwestie van kiezen.
 2. Wat vinden wij als maatschappij en mensenwereld belangrijk?
 3. Kunnen we over onze eigen schaduw heen stappen, ver vooruit denken en kiezen voor het nageslacht?

En beoordeel nu de volgende alternatieve wegen om tot een rechtvaardige maatschappij in 2050 te komen:

 1. Religie krijgt een minimale en beperkte rol in politiek en onderwijs. Een nieuw te schrijven Humanistisch Grondvest wordt leidend in geestelijke ontwikkeling.
 2. Een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) wordt gefaseerd ingevoerd, te beginnen met de vervanging van alle soorten uitkeringen (AOW, WW, WAO, WIA, Bijstand, Kinderbijslag, etc.), bij 60 plussers en studenten.
 3. OBi per huishouden bedraagt 900 Euro netto per maand, per volwassene 600 Euro en per kind 300 Euro. OBi is een ondergrens. Een hoger inkomen verwerven is in de commerciële verhoudingen altijd mogelijk, doch bezit en vermogen worden zwaar belast.
 4. Bezit wordt ontmoedigd en zaken als delen, huren en gebruik i.p.v. verbruik gestimuleerd. De hypotheekaftrek  verdwijnt ultimo 2030 in zijn geheel en per direct wordt de bovengrens op 500.000 Euro gesteld.
 5. De vierde sector (o.a. onderwijs, zorg en defensie) wordt een mensensector, terwijl technologie en de inzet van robotisering in de overige drie sectoren tot een maximum wordt opgevoerd.
 6. Een circulaire economie op basis van duurzaamheid, delen en respect voor de leefomgeving staat centraal.
 7. Woningcorporaties worden gedwongen om veel meer sociale woningbouw door te voeren. Daarbij dient goed te worden nagedacht over effectieve, beter toegepaste woonvormen.
 8. Sociale huur wordt gemaximeerd op 50% van het Obi voor één huishouden, zijnde 900*50%= 450 Euro.
 9. Banken worden opgesplitst naar functionaliteit. Voor het spaargedeelte is er een nutsbank met gegarandeerde inleg en het spelen met geld wordt ondergebracht in een commerciële divisie.
 10. Er wordt een nationale depositobank opgericht. Naast staatsgegarandeerd spaargeld zijn de meest gangbare financiële transacties gratis. Model staat daarbij de oude PCGD uit de jaren zeventig, de latere Postbank.
 11. Gebruik van fossiele brandstoffen (en daarmee de productie van benzine- en dieselauto’s) wordt ultimo per 2025 afgebouwd en de ontwikkeling en distributie van elektrische alternatieven versneld en gestimuleerd.
 12. Belastingen worden herzien. Zo verdwijnt belasting op arbeid. Vermogensbelasting wordt sterk en progressief verhoogd. Nieuwe belastingen worden geïntroduceerd, zoals belasting op onttrokken waarde (BOW) en flitskapitaal (Tobintaks). 
 13. Ontduiken is sowieso strafbaar, het ontwijken van belasting wordt uitgebannen. Bedrijven betalen alle belastingen in elk land waar ze actief zijn. Internationale afspraken zijn noodzakelijk.
 14. Over de jaren volgt een grote nationalisatieronde, waarbij beheer en distributie van grondstoffen, transport en informatie (terug) in handen van de overheid komen.
 15. Zorg, onderwijs, OV en informatie zijn gratis.

Deze big points uit De Derde Verlichting zijn opnieuw vastgesteld in oktober 2018. Voor een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van ideeën, plannen en uitwerkingen wordt verwezen naar het boek. Een nieuwe politieke partij is een optie, maar het zou beter zijn als politieke stromingen de punten uit het Wakker Mens! programma ten dele of in zijn geheel overnemen. Uiteindelijk is ook het huidige politieke stelsel niet maatgevend. Zo nodig dient dat ook te worden veranderd …

www.vinisva.nl / @vinisva

Human Awake!

This leaflet is quite a simple one-on-one translation from Wakker Mens! (in Dutch). Rules, norms, amounts, etc. are related to the Dutch situation! We strongly recommend international readers to produce a ‘real’ version for their own country and let us know when it’s done :)


Human Awake !

After 30 years, the draining of most of society has become clear. Neoliberals and ultracapitalists (and their followers) all went into a dead end street. There is a way out though, but in addition to sacrifices, it requires a paradigm shift. Every change is possible, both socially and financially! A fair distribution of wealth and income leads to a peaceful and stable live in the long term.

Citizens are always last in line, they always pay the price. It is time for change ... The bill is now being passed to the business community and the shareholders. Somehow the cake keeps the same size but is cut differently. There is more than plenty left for the white collar community. Furthermore a serious side effect is appearing for errors are felt immediately. Caution will increase and wrong behavior will be automatically corrected !

Let’s start with absorbing following statements:

 1. In everyday life and in politics it’s always a question of choosing and picking a side or solution.
 2. What do we consider as most important for us as a society and a human world?
 3. Can (older) people surpass themselves, think far ahead and opt for the offspring?

Okay, and now judge the following alternative ways to arrive at a righteous society in 2050:

 1. Religion has a minimal and limited role in politics and education. A new Humanistic Charter will be leading in spiritual development.
 2. An unconditional basic income (UBi) is introduced in stages, starting with the replacement of all types of social benefits, people above 60 and students.
 3. UBi per household is 900 Euro net per month, per adult 600 Euro and per child 300 Euro. UBi is a lower limit. Gaining a higher income is always possible in commercial relations, but property and assets are heavily taxed.
 4. Property is discouraged and sharing and renting are encouraged instead of consumption. Mortgage deduction ends in 2030 and the upper limit is immediately set at 500,000 euros1.
 5. The quaternary sector (e.g. education, care and defense) will become a predominantly human sector, while technology and the use of robotics will be increased to a maximum in sectors 1 and 2 (raw materials and manufacturing) and a minimal optimum in sector 3 (services).
 6. A circular economy based on sustainability, sharing and respect for the living environment is central.
 7. Housing corporations are forced to carry out much more social housing. Consideration should be given to effective, better-applied forms of living.
 8. Social rent is capped at 50% of the UBi for one household1.
 9. Banks are divided by functionality. For the savings part there is a social bank with guaranteed deposits. Playing with money is placed in a commercial division.
 10. A national deposit bank is established. In addition to state guaranteed savings, the most common financial transactions are free of charge.
 11. Use of fossil fuels (and with that the production of petrol and diesel cars) will be phased out by the end of 2025 and the development and distribution of electrical alternatives will be accelerated and stimulated.
 12. Taxes are reviewed. Tax on labor is ending, but wealth tax is strongly and progressively increased. New taxes are being introduced, such as “tax on withdrawn value” (BOW in Dutch) and flash capital (Tobin tax).
 13. Not paying tax is punishable in any case and tax evasion is eliminated. Companies pay all the taxes in every country where they are active. International agreements are needed.
 14. In about one decade a major nationalization round will be concluded. Management and distribution of raw materials, transport and information are (again) in the hands of the government.
 15. Care, education, public transport and information are free.

These big points from The Third Enlightenment (Dutch only!) have been re-established in October 2018. Please refer to the book if you want an extensive and detailed overview of ideas, plans and elaborations. A new political party is an option, but it would be better if political currents adopt these HumanAwake points in part or in full. Ultimately, the current political system is not normative. If necessary, that should also be changed ...!

Voordat de download start ...

Ga verder ... ×